Coating Kolvar mm.

Tech Line Coatings

Vi utför Coating med Tech Line Coatings produkter. På Kolvtoppar och skirt/sidor, Förbränningsrum, Ventiler, Lager, Kamaxlar, Insug, Förgasare och mindre Headers. mm.

Coating av motordelar har många fördelar. På kolv toppar, förbränningsrum och ventiler för att både avleda och skydda delar från extrem värme, minskar risken för spikningar och skadade delar vilket gör att man kan ha högre kompression och mer ladtryck = mer effekt.

På kolv sidor, Lager och kamaxlar för att minska friktionen och få längre livslängd på dina investerade pengar. Vi kan också justera kolv till cylinder spel med att göra flera behandlingar i flera steg.

I insugs- och avgas- kanaler för både bättre flöde och avleda och skydda mot höga temperaturer.

Detta är en kostnads effektiv investering för en ökad livslängd, mindre slitage och ökade säkerhets marginaler.

info@warnaracing.se

Pistone Coating
Kolvar Coating

Pulverlackering och blästring av delar maila info@warnaracing.se för priser och färger